Pristupačnost - IntoKildare

Strateški prioritet 4: Jačanje povezanosti i pristupačnosti odredišta

Akcija 15: Podsticati usvajanje principa univerzalnog dizajna

Usvajanje principa univerzalnog dizajna (tj. stvaranje turističkih atrakcija, smještaja i usluga dostupnih za sve) omogućit će široj kohorti ljudi da uživaju u iskustvu turizma u Kildareu. Ovo uključuje mlade, stare i one sa različitim sposobnostima. Nova i postojeća turistička preduzeća će biti ohrabrena da usvoje principe univerzalnog dizajna i dizajna prilagođenog uzrastu u razvoju i radu svojih preduzeća.

 

Into Kildare će surađivati ​​s Mrežom za pristup okrugu Kildare i Vijećem okruga Kildare kako bi ohrabrili turističke kompanije da usvoje principe univerzalnog dizajna.